آرشیو دسته: مسافرت

#تاریخ_کهن و باستانی #تکاب شگفتی هایی دارد که کمتر برای مردم و عاشقان تاریخ این مرز و بوم روشن شده هست بدینصورت که برجسته شدن #تخت_سلیمان ، آثار دیگر را در این منطقه #اسرارآمیز تحت شعاع خود قرارداده است. یکی از این شگفتیهای این منطقه دژ معروف به ” #ساری_قورخان ” است،که در پایین دست […]