برچسب زده شده با : آسفالت

۴۲ کیلومتر از راه‌های مواصلاتی روستایی در تکاب، زیر سازی و آسفالت شده است.