برچسب زده شده با : اطلاعیه

اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی و فاقد پلاک قانونی در تکاب.