برچسب زده شده با : اغولبیگ

۲هزار مترمربع از معابر روستای اغولبیک آسفالت می شود.