برچسب زده شده با : بازدید

حیدری آزاد در جلسه شورای اداری به ریاست معاون پارلمانی رئیس جمهور: آقایان اگر قصد اجرای  فاضلاب شهر تکاب را نداشتند پس چرا اقدام به کلنگ زنی کردند ؟!!!