برچسب زده شده با : تجمع

تجمع حمایتی دانشجویان دانشگاه آزاد تکاب از حمله وعده صادق سپاه پاسداران 

تجمع مردم تکاب در حمایت از عملیات سپاه علیه صهیونیست‌ها