برچسب زده شده با : ترامپ

جزئیاتی از عملیات ترور سردار سلیمانی در کتاب خاطرات فرمانده وقت سنتکام ژنرال مکنزی.