برچسب زده شده با : دانشجویان آمریکایی

رهبر انقلاب در نامه‌ای، دانشجویان آمریکایی معترض و حامی فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا را خطاب قرار دادند و نسبت به‌درستی مسیر انتخابی‌ آن‌ها در حمایت از مظلومان غزه تاکید کردند.