برچسب زده شده با : ریاست‌جمهوری

آخرین مناظره انتخاباتی دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری با حضور دو نامزد راه‌یافته به مرحله دوم برگزار شد. در آخرین مناظره آخرین رویکردها و راهکارهای هر دو نامزد در خصوص مسائل اقتصادی بیان شد.

شورای نگهبان اسامی اسامی نامزد های احراز صلاحيت شده برای انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

وزیر کشور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد.