برچسب زده شده با : سرقت

سارق حرفه ای سیم کابل های مخابراتی در دام پلیس تکاب گرفتار شد.