برچسب زده شده با : شورای شهر

صدور حکم قطعی پرونده فساد بزرگ در مدیریت اسبق شهرداری و شورای شهر تکاب