برچسب زده شده با : طرح پلیس

اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی و فاقد پلاک قانونی در تکاب.