برچسب زده شده با : عرفه

روز عرفه یعنی ۹ذی الحجه، یک روز پیش از عید قربان، یکی از پرفضیلت ترین روزها برای مسلمانان محسوب می شود.