برچسب زده شده با : فساد

نوبت برخورد با فساد این بار به فوتبال رسیده و طبق شنیده‌ها برخی از چهره‌های فوتبالی و غیر فوتبالی کشور درگیر فساد در مهم‌ترین رقابت ورزشی کشور به لحاظ طرفدار شده‌اند.