برچسب زده شده با : قصاص

رئیس دادگستری تکاب از رهایی سه محکوم به قصاص نفس در این شهرستان خبر داد.