برچسب زده شده با : قهرمانی آسیا

بیست و دومین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا با اعزام 4ملی پوش تکابی به میزبانی جزیره کیش