برچسب زده شده با : قوه قضائیه

صدور حکم قطعی پرونده فساد بزرگ در مدیریت اسبق شهرداری و شورای شهر تکاب