برچسب زده شده با : مردم

با توجه به اهمیت انتخابات در دور دوم رهبر انقلاب در دیدار با تولیت جدید و جمعی از مدیران و اساتید مدرسه عالی شهید مطهری بیاناتی را در این خصوص فرمودند که لازمه توجه عموم مردم ایران زمين می‌باشد.