برچسب زده شده با : مفقودی

نجات ۴ فرد مفقود شده در ارتفاعات روستای دورباش شهرستان تکاب