برچسب زده شده با : هواپیمای مسافربری

دوازدهم تیرماه ۱۳۶۷، هواپیمای مسافری ایرباس ایران که از بندرعباس عازم دُبی بود، بر فراز آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی جزیره «هنگام» مورد هجوم یگان‌های دریایی آمریکایی مستقر در آب‌های خلیج فارس قرار گرفت و سقوط کرد، این سقوط حقارت آمریکا با شلیک یک موشک به هواپیمای مسافربری را در دنیا رقم زد.