برچسب زده شده با : جمهوری اسلامی ایران

روز جمهوری اسلامی در این روز نتایج همه‌پرسی رسمی که در روز دهم و یازدهم فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی برگزار شد، اعلام گردید و ملت مسلمان ایران با اکثریت قریب به اتفاق یعنی ۹۸/۲ درصد به نظام جمهوری اسلامی، رای مثبت دادند و این روز در تاریخ ملت مسلمان ایران “روز جمهوری اسلامی” […]