برچسب زده شده با : حادثه

بالگرد رئیس جمهور در هنگام بازگشت به تبریز دچار سانحه شده و هیچ خبری از رئیس جمهور و هیئت همراهان نیست.

جان باختن یک کارگر در شرکت معدن طلای پویا زرکان آق دره تکاب