برچسب زده شده با : رفح

حمله به اردوگاه رفح در فلسطین صدای جهانیان را هم در آورد.