برچسب زده شده با : سرعت اینترنت

فرماندار تکاب از آغاز عملیات نهضت جهادی فیبر نوری در تکاب خبر داد.