برچسب زده شده با : شهید خدمت

کجای دنیا می‌توان چنین پیوند عاطفی عمیقی را حتی در سوگواری میان یک ملت و دولت مردانش پیدا کرد.