برچسب زده شده با : فراجا

سارق حرفه ای سیم کابل های مخابراتی در دام پلیس تکاب گرفتار شد.