برچسب زده شده با : معدن زرشوران

نقشه های طرح توسعه فضای فیزیکی بیمارستان مهر امام علی (ع) به مدیرعامل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلا زرشوران جهت انجام مناقصه و احداث این پروژه درمانی تحویل شد.

کاغذ های درخواست کار در فاز دو پوسیدند ولی خبری از فاز دو معدن زرشوران نشد.