برچسب زده شده با : معدن طلا

کاغذ های درخواست کار در فاز دو پوسیدند ولی خبری از فاز دو معدن زرشوران نشد.

جان باختن یک کارگر در شرکت معدن طلای پویا زرکان آق دره تکاب