برچسب زده شده با : مناظره

آخرین مناظره انتخاباتی دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری با حضور دو نامزد راه‌یافته به مرحله دوم برگزار شد. در آخرین مناظره آخرین رویکردها و راهکارهای هر دو نامزد در خصوص مسائل اقتصادی بیان شد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد موضوع مناظره اول فرهنگی سیاسی و موضوع مناظره دوم هم اقتصادی است.

جدل های پورمحمدی و جلیلی تا پزشکیان و زاکانی.

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ اولین مناظره ۶ کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با موضوع اقتصادی برگزار شد.