برچسب زده شده با : منتخب ملت

پس از فرآیند رای گیری دومین مرحله چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مسعود پزشکیان منتخب ایرانیان شد و توانست اکثریت آرا را ازآن خود کند و بعنوان منتخب ملت به پاستور برسد.