برچسب زده شده با : وصیت نامه

شهید حسن موصلانی در وصیت نامه خود نوشته است:امروز پول پرستي و رفاه طلبي مرگ است، امروز روز حركت و جنبش است.