آرشیو دسته: یادداشت ها

✍یاداشت‌شیز 🔊📌سعدیا گرچه سخندانی مصالح گویی به عمل کار براید به سخندانی نیست 🚫مسؤلین بزرگوار پاسخگو باشند که : دستاورد برگزاری ۲۸ جلسه ستاد کرونا در شهرستان چه بود است ؟ 💯ایا میدانستید در برگزاری این ۲۸ جلسه چه #نتایجی عاید شهرستان شده است ⁉️ 🔻افتتاح #بیمارستان ۱۴ ساله تکاب هنوز هم در هاله ای […]