برچسب زده شده با : بیمارستان مهر امام علی (ع)

نقشه های طرح توسعه فضای فیزیکی بیمارستان مهر امام علی (ع) به مدیرعامل شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلا زرشوران جهت انجام مناقصه و احداث این پروژه درمانی تحویل شد.