برچسب زده شده با : نماز جمعه

کجای دنیا می‌توان چنین پیوند عاطفی عمیقی را حتی در سوگواری میان یک ملت و دولت مردانش پیدا کرد.

در خطبه نماز جمعه تکاب ، یکی از مصادیق تقوا مردمی بودن می‌باشد مخصوصا مردمی بودن مسئولان و مدیران البته مردمی بودن به ادعا کردن نیست.

امام جمعه تکاب در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: یکی از مصادیق تقوا ، رعایت انصاف در مسائل اقتصادی و معیشتی است.

بزرگی و اقتدار نیروهای مسلح حمهوری اسلامی ایران

مسئولان شهر و شهرستان فرصت ها را تضییع نکنند و به بهترین وجه برای شهرستان و مردم استفاده کنند