آرشیو دسته: تیتریک

🔊📌بسته بندی و توزیع ۱۲ هزار عدد ماسک به نیت ۱۲ هزار شهید استان و هزار ژل ضدعفونی و طی آیینی۱۴ دار قالی آماده با مصالح بافت در بین زنان بی سرپرست و بدسرپرست تحویل داد شد. ✅در آستانه هفته بسیج و در قالب گروههای جهادی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تعداد ۱۲ هزار ماسک […]