برچسب زده شده با : درویش رش

فرماندار تکاب به منظور بررسی زیرساخت ها و پیگیری مشکلات مردم به روستای دورافتاده و سختگذر "درویش رش" از توابع بخش مرکزی رفت و برای چهارمین بار در جمع اهالی این روستا حضور یافت.