برچسب زده شده با : محروم

حیدری آزاد در جلسه شورای اداری به ریاست معاون پارلمانی رئیس جمهور: آقایان اگر قصد اجرای  فاضلاب شهر تکاب را نداشتند پس چرا اقدام به کلنگ زنی کردند ؟!!!

۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال سال گذشته در توسعه و عمران زیرساخت ها و برای رفع محرومیت از شهرستان تکاب سرمایه گذاری شده است.